• تلفن: 22454463-021
  • ایمیل: info@haggco.com
  • ساعات کاری: 08:00-17:00

ملاقات و قرارداد

کارشناسان و مدیران ما با شما ملاقت کرده و نیازهای شما را بررسی میکنند و در صورت توافق و بستن قرارداد پروژه شما در دست بررسی و ساخت قرار میگیرد.