پکیج های تبلیغاتی

پکیج های تبلیغاتی در mushroom.news

اقتصادی

برنزی

تومان 700000 1 ماه

 • بنر پایینی سایت
 • پست در اینستاگرام
 • استوری در اینستاگرام
 • تولید بنر گرافیکی
 • تولید محتوای متنی
سفارش دهید

نقره ای

تومان 1200000 1ماه

 • بنر میانی سایت
 • پست در اینستاگرام
 • استوری در اینستاگرام
 • تولید بنر گرافیکی
 • تولید محتوای متنی
سفارش دهید

طلایی

تومان 1500000 یک ماه

 • بنر بالایی سایت
 • پست در اینستاگرام
 • استوری در اینستاگرام
 • تولید بنر گرافیکی
 • تولید محتوای متنی
سفارش دهید

پکیج های تبلیغاتی در shop.mushroom.news

اقتصادی

برنزی

تومان 700000 1 ماه

 • بنر های کوچک سایت
 • پست در اینستاگرام
 • استوری در اینستاگرام
 • تولید بنر گرافیکی
 • تولید محتوای متنی
سفارش دهید

نقره ای

تومان 850000 1ماه

 • بنر عریض میان مطالب سایت
 • پست در اینستاگرام
 • استوری در اینستاگرام
 • تولید بنر گرافیکی
 • تولید محتوای متنی
سفارش دهید

طلایی

تومان 1000000 یک ماه

 • اسلایدر بالایی سایت
 • پست در اینستاگرام
 • استوری در اینستاگرام
 • تولید بنر گرافیکی
 • تولید محتوای متنی
سفارش دهید

پکیج های تبلیغاتی در need.mushroom.news

نقره ای

تومان 900000 یک ماه

 • بنر عریض پایینی سایت
 • پست در اینستاگرام
 • استوری در اینستاگرام
 • تولید بنر گرافیکی
 • تولید محتوای متنی
سفارش دهید

طلایی

تومان 1100000 1ماه

 • بنر عریض میانی سایت
 • پست در اینستاگرام
 • استوری در اینستاگرام
 • تولید بنر گرافیکی
 • تولید محتوای متنی
سفارش دهید

پکیج های تبلیغاتی در time.mushroom.news

طلایی

تومان 1100000 1ماه

 • بنر عریض سایت
 • پست در اینستاگرام
 • استوری در اینستاگرام
 • تولید بنر گرافیکی
 • تولید محتوای متنی
سفارش دهید