ساخت و اجرا

بعد از ساخت کامل , پروژه شما در حالت اجرا قرار گرفته و در صورت بروز مشکلات پشتیبان های ما در کنار شما هستند.